6/27/2010

Çok yaşama arzusu

Çok yaşama arzûsu

Suâl: Çok yaşamayı arzû etmekte mahzûr var mıdır? Cevap: Allahü teâlâya ibâdet ve O'nun dinine hizmet için çok yaşamayı istemekte mahzûr yoktur. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

(İnsanların en iyisi, ömrü uzun ve ameli güzel olandır, en kötüsü de, ömrü uzun ameli kötü olandır.)[Hâkim, Tirmizî]


(Ömrü uzun olup İslâmiyete uymak, büyük saâdettir.) [Beyhekî]

(Saçını, sakalını müslüman olarak ağartan affolur.) [Müj. Mek.88]

(Cenneti istiyen, uzun emelli olmasın, dünya işleri ile uğraşması, ona ölümü unutturmasın, harâm işlemekte Allahtan hayâ etsin!) [Berîka]

Tûl-i emel sâhipleri, yâni çok yaşamayı isteyenler, dünyanın fâidesiz şeylerine, zevklerine düşkün olur, ölümü unutur, kalbi katılaşır, va'z nasîhat te'sîr etmez, sıhhatine ve gençliğine aldanır. Tûl-i emelden kurtulmak için bu sebepleri yok etmek lâzımdır. Ölümün her ân geleceğini düşünmelidir! Sıhhatin, gençliğin ölüme mâni' olmadığını unutmamalıdır! Mal, mevki hırsı ile ömrü tüketmemelidir! Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Allahtan utanın! Başkalarına kalacak şeyleri toplamakla vaktinizi kaybetmeyin! Kavuşmıyacağınız şeyleri ele geçirmek için uğraşmayın; ihtiyâcınızdan fazla bina yapmakla hayatınızı harcamayın!) [Beyhekî]

Ümmet-i Da'vet

Suâli: Hıristiyanlar ve dinsizler de Peygamberimizin ümmeti midir?

Cevap: Peygamber efendimize inananlara ümmet-i icâbet, inanmıyanlara da ümmet-i da'vet denir. Fakat tek başına hıristiyanlara, yahudilere ve dinsizlere ümmet denmez.


Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...