6/27/2010

Kötü komşu

Kötü komşu

Müslüman, komşunun sıkıntılarına da katlanır. Ona zararı dokunmaz. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: (Komşusu kötülüğünden emin olmıyan kimse, [kâmil] mü'min değildir.) [Buhârî] (Allaha ve âhırete inanan, komşusunu incitmesin!) [Buhârî] (Allah ve Resûlünü seven, bunların da k
endisini sevmesini istiyen, konuşunca doğru söylesin, emânete riâyet etsin ve komşusu ile iyi geçinsin!) [Beyhekî] (Komşusu, şerrinden emin olmıyan kimse, îmân etmemiştir.) [Bezzâr] (Kötü komşu, gördüğü iyiliği gizler, kötülüğü de yayar.) [Taberânî] (Kötü komşunun eziyetlerine ölünceye kadar sabredeni Allah sever.) [Hâkim] (Komşunun köpeğini döven, sahibini incitmiş olur.) [İ. Gazâlî] (Komşusu aç iken tok olan mü'min değildir.) [Taberânî] (Komşuna ihsânda bulun ki mü'min olasın!) [Tirmizî] (Sâlih komşu, uygun bir binek ve geniş bir ev, saâdettir.) [İ. Ahmed] (Sıkıntıya düşen komşusuna yardım edene, sıkıntısını giderene, kıyâmette en kıymetli elbiseler giydirilir.) [Şir'a] İbâdetin Faydası

Suâl: Allahü teâlânın bizim ibâdetlerimize ihtiyâcı yoktur. İbâdetlerimizin O'na hiç faydası yoktur. İnsanların ibâdet ve isyânları, O'nun büyüklüğü karşısında aynıdır. İbâdet yapan, boşuna zahmet çekiyor diyenlere nasıl cevap vermek gerekir?
Cevap: Şerefüddîn Ahmed bin Yahyâ Münîrî hazretleri buyuruyor ki: Ba'zıları, ibâdetlerin Allahü teâlâya faydası olduğunu ve bunun için emrolunduklarını zannediyorlar. Böyle zannetmek çok yanlıştır. Her insanın yaptığı ibâdetin faydası, yalnız kendisinedir. Böyle olduğu (Fâtır) sûresinin onsekizinci âyet-i kerîmesinde açıkça haber verilmektedir. Böyle yanlış düşünen kimse, perhiz yapmayan hastaya benzer. Bu hastaya doktor, perhiz tavsiye ediyor. Bu ise, (Perhiz yapmazsam doktora hiç zararı olmaz.) diyerek, perhiz yapmıyor. (Doktora zararı olmaz.) demesi doğrudur. Fakat kendine zarar vermektedir. Tabîb, kendine faydası olduğu için değil, onun hastalıktan kurtulması için perhiz yapmasını tavsiye etmiştir. Doktorun tavsiyesine uyarsa şifâ bulur. Uymazsa ölür gider. Tabîbin bundan hiç zararı olmaz. Hayırlı İş Bir kimsenin iyi veya kötü olduğu yaptığı işlerden anlaşılır. Bir kimse, kötülüklerden kaçıyor, iyi işler yapıyorsa, o kişinin Cennete gitme ihtimâli çoktur. Onun için iyi kimselerle beraber olmaya çalışmalıdır. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Allahü teâlâ, bir kula hayır murâd ettiği zaman, dinini kayıran kimseler yanında çalışmayı nasîp eder. Şerri murâd edilen kul da, dinini kayırmayan kötülerin yanında çalışır.) [Deylemî] Cihâd Farzdır
Suâl: Cihâd farz mıdır?
Cevap: Kur'ân-ı kerîmde cihâdın farz olduğu bildiriliyor. (Bekara 216) Âlimlerin çoğu cihâdın farz-ı ayn değil, cenâze namazı kılmak gibi farz-ı kifâye olduğunu bildirdi. Nitekim Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyuruluyor ki: (Mal ve canları ile cihâd edenler, oturanlardan üstündür.) [Nisâ 95] Âlimlerin çoğu (Bu âyet-i kerîme, cihâdın herkese farz-ı ayn olmadığını, farz-ı kifâye olduğunu bildiriyor.) dediler.

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...