6/23/2010

cennetlik

Suâl: Bir kimsenin cennetlik veya cehennemlik olduğu nasıl anlaşılır?

Cevap: Cennetlik olana Sa'îd, cehennemlik olana da şakî denir. Se'âdet ve şekâvet, Allahü teâlânın iki hazînesi gibidir. Se'âdet hazînesinin anahtarı ibâdet, şevkâvet hazînesinin anahtarı ise günâhlardır. Sa'îd olacak, yâni cennetlik olacak kimse, Allahü teâlâya itâ'at eder. Şakî olacak kimse ise hep günâh işler. Dünyada herkes, iyi veya kötü olduğunu, Cennet veya Cehenneme gideceğini yaptığı işlerden
anlıyabilir.

Genel olarak Allahü teâlânın emrine uyup yasak ettiklerinden kaçan kimse, cennetlik demektir. Allaha isyân eden, kâfir olan ise cehennemlik demektir. Her şey neticesi ile ölçülür. Bu bakımdan, kâfir bir kimse, ömrünün sonunda îmâna kavuşursa cennetlik olur, mü'min kimse de maazallah sapıtıp kâfir olabilir. Fakat bu çok azdır. Genel olarak insan nasıl yaşarsa öyle ölür. Yâni mü'min olarak yaşıyan mü'min olarak, kâfir olarak yaşıyan kâfir olarak ölür.


Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...