4/30/2010

Kıyametin diğer alametleri

Kıyametin diğer alametleri


Kıyametin büyük alametleri ile ilgili bir hadis-i şerif şöyledir: (Şu alâmetler çıkmadan kıyamet kopmaz: Güneş batıdan doğar, üç yer batar, İsa iner, Duman, Dabbetül arz, Deccal, Yecüc Mecüc ve Aden’den bir ateş çıkar.) [Müslim]


Hz. İsa’nın gökten inmesini, Deccalı ve Hz. Mehdi’yi bildirmiştik. Şimdi diğerlerini bildirelim:


1- Dabbet-ül-arz çıkar.


Kur'an-ı kerimde, (O söz başlarına gelince, [Kıyamet yaklaşınca], yerden bir Dabbe [hayvan] çıkarırız, bu hayvan, onlara, insanların âyetlerimize hiç iman etmemi
ş olduklarını söyler.) buyuruldu. (Neml 82)


Feraid-ül fevaid, Muhtasar-ı Tezkire-i Kurtubi, Megaribüz zaman ve Kavl-ül-muhtasar fî alâmât-il-Mehdiyyil muntazır isimli kitaplardaki bir hadis-i şerifte, (Dabbet-ül arz, asa-i Musa ile mümine dokunur, alnına “cennetlik” yazılır, yüzü nurlanır. Kâfire, mührü Süleymanı vurur, “cehennemlik” yazılır, yüzü simsiyah olur.) buyuruldu.


Bir hadis-i şerifte de buyuruldu ki: (Dabbetülarz, Asa-i Musa ile müminin yüzünü nurlandırır. Kâfirin de mühürle burnunu mühürler. Mümin veya kâfir olduğu bilinir.) [Tirmizî]


2- Yecüc ve Mecüc çıkar.


Kur'an-ı kerimde, (Yecüc ve Mecüc, set yıkılıp her tepeden akın ederler.) buyuruldu. (Enbiya 96), Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki: (Yecüc ve Mecüc, Kıyametin ilk alametlerindendir. Yecüc ve Mecüc, dünyayı harap etmeye çalışırlar. Fırat ve Dicle'den içer, Taberiye gölünü kuruturlar. Beyti Makdise vardıklarında ise "Yerdekileri öldürdük, şimdi de göktekileri öldürelim" derler ve oklarını göğe doğru atarlar, oklar kan bulaşmış olarak geri dönünce, "Göktekileri de öldürdük" derler.) [İ.Cerir]


3- Duman çıkar.


Kur'an-ı kerimde, (Gökten bir dumanın çıkacağı günü gözetle.) buyuruldu. [Duhan 10], Hadis-i şerifte de, (Duman, mümine nezle gibi gelir, kâfire şiddetlidir.) buyuruldu. [Ebu Dâvud]


4- Güneş batıdan doğar.


Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Güneş batıdan doğmadıkça Kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman ederse de fayda vermez.) [Buharî, Müslim]


5- Doğu, Batı ve Arabistan’da ay tutulur ve yer batması olur. (B.Arifin)


6- Kâbe yıkılır.


Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Bir Habeşli Kâbeyi yıkacaktır.) [Buharî, Müslim]


7- Sonuncu alamet, ateş çıkacak.


Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Hicazdan çıkan ateş, Basradaki develerin boyunlarını aydınlatır.) [Müslim]


İmam-ı a’zam hazretleri, (Yecüc ve Mecüc'ün ortaya çıkması, güneşin batıdan doğması, Hz. İsa'nın gökten inmesi, Deccalın ve diğer kıyamet alâmetlerinin hepsi aynen hadisi şerifte bildirildiği gibi, [tevilsiz olarak] zamanı gelince gerçekleşeceğine inanırız.) buyuruyor.

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...