4/30/2010

Sırat köprüsü var mı

Sırat köprüsü var mı


Sual: Bir kısım mezhepsiz sırat köprüsüne inanmıyor. İnanmak farz değil mi?


CEVAP
Peygamber efendimize ve İslam âlimlerine inanmıyan bazı ahmaklar, nakli değil de aklı ölçü aldıkları için Sırat köprüsünün varlığını kabul edemiyorlar. Köprü denilince, bilinen köprüler zannediyorlar. (Sınıf geçmek için imtihan köprüsünden geçilir.) diyoruz. Halbuki imtihanın köprüye benzer tarafı yoktur. Sırat köprüsü de, bilinen köprülere veya imtihan köprüsüne hiç benzemez. Benzemiyen şeyi, benziyenlerle mukayeseye kalkmak yanlış sonuç verir. İslam âlimlerinin en büyüklerinden olan İmam-ı Gazalî hazretleri buyuruyor ki:


Mutezile fırkası, cehennem üzerinde kurulacak olan Sırat köprüsüne inanmadı. Sırat köprüsüne inanmak farzdır. Çünkü S
ırat köprüsü Nass ile sabittir. Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:


(Onları Cehennem Sıratına götürüp hapsedin! Çünkü onlar mesuldür.) [Saffat 23, 24]


Nuhbet-ül-Leali kitabında diyor ki:


Sırat, cehennem üzerinde bir köprüdür. Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:


(İçinizden oraya [cehenneme] uğramıyacak hiç kimse yoktur.) [Meryem 71]


Sırattan geçerek herkes cehenneme uğramış olacaktır.

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...