4/30/2010

Deccal Öldürülecektir

Deccal Öldürülecektir
Hz. İsa, Hz. Mehdi ve Deccal hakkındaki hadis-i şeriflerden bazıları da şöyle:


(Mehdi benim soyumdan gelecektir.) [İbni Mace]


(Mehdi gelince daha önce görülmemiş bir bereket olacak, ümmetim rahat edecektir.) [İbni Ebi Şeybe]


(İsa, evlatlarımdan Mehdinin arkasında namaz kılacaktır.) [İbni Hacer-i Mekki]


(Gaflete düşmemek için Deccalın bazı alametlerini bildiriyorum. Boyu kısa, ayakları çarpık, saçları
kıvırcık, bir gözü sakattır.) [Ebu Dâvud]


(Deccal, Mekke ve Medine hariç her yere girer.) [Buharî, Müslim]


(Deccal çıkınca, ilah olduğunu söyler. Onu tasdik edenin imanı gider, sevabı yok olur. Onu yalanlıyanın da geçmiş günahlarına ceza verilmez.) [İ Ebi Şeybe]


(Ademden, Kıyamete kadar Deccaldan büyük fitne yoktur.) [Müslim]


(Deccal çıktıktan sonra, İsa aleyhisselam inip Deccalı öldürecektir.) [Müslim]


(İsa aleyhisselam inince Deccalı öldürecektir.) [Ebu Dâvud]


(Sizin için Deccaldan daha çok sapık imamlardan korkuyorum.) [İ.Ahmed]


(İsa aleyhisselam, Deccalı öldürdükten sonra iki kişi arasında düşmanlık kalmaz.) [Müslim]


(İsa aleyhisselam benim yanıma gömülecektir.) [Tirmizî]


Kütüb-i sitteden Buharî, Müslim, Ebu Dâvud, İbni Mace, Tirmizî ve diğer hadis âlimlerinin bildirdikleri bu hadis-i şerifleri ve Ehl-i sünnet âlimlerinin açıklamalarını akıl ve iman sahibi hiç kimse inkar edemez. Tevil etmek de dinimize aykırıdır. Herkes dinin hükümlerini tevil etmeye kalkarsa ortada din diye bir şey kalmaz. Bu kadar açık deliller karşısında, Hz. Mehdinin ve Deccalın gelip geçtiğini söylemek büyük cahillik veya büyük taassup olur. Hz. Mehdi ve Deccal gelmiş olsaydı, Kıyamet de kopmuş olacaktı.

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...