4/30/2010

Hz.İsa ikinci defa geldi mi?

Hz. Mehdi ve Deccal


Sual: Hz. Mehdinin ve Deccalın çoktan gelip geçtiği söyleniyor. Bunların alametleri nelerdir? Hz. İsa da ikinci defa gelmiş midir?


CEVAP
Şimdi değil, her devirde cahil kimseler, bazı şahıslara Mehdi demişlerdir. Hatta dengesi bozuk bazı kimseler kendilerine Mehdi demişlerse de, Hz. Mehdinin hadis-i şerifle bildirilip ehli olan âlimlerce açıklanan birçok alametleri vardır. İbni Hacer-i Mekki hazretlerinin (Alamat-i Mehdi), İmam-ı Süyutî hazretlerinin (El-bürhan) ve İmam-ı Şaranî hazretlerinin (Muhtasar-ı Tezkire-i Kurtubi) kitaplarında iki yüze yakın alameti bildirilmektedir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:


(Kıyamet kopmadan önce, Allahü teâlâ, benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının
ismi, benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun zamanında adaletle dolar.) [Tirmizî]


(Yeryüzüne dört kişi malik oldu. İkisi mümin, ikisi kâfir idi. Mümin olan Zülkarneyn ile Süleyman aleyhisselam idi. Kâfir olan ikisi de, Nemrud ile Buhtunnasar idi. Beşinci olarak, benim evladımdan biri yeryüzüne malik olacaktır.) [İ.Süyuti]


(Eshab-ı Kehf, Hz. Mehdinin yardımcıları olacak ve İsa aleyhisselam bunun zamanında gökten inecektir. İsa aleyhisselam, Deccal ile harb ederken, Hz. Mehdi, onunla beraber olacaktır. Bunun hükümdarlığı zamanında, her zamankinin aksine olarak ve hesabların tersine olarak, Ramazan-ı şerifin 14. günü güneş ve ilk gecesinde ay tutulacaktır.) [İ.Süyuti]


(Mehdinin başı hizasında bir bulut olacaktır. Buluttan bir melek, "Bu Mehdidir, sözünü dinleyiniz" diyecektir.) [Ebu Nuaym]


İmam-ı Rabbanî hazretleri de bu hadis-i şerifleri naklettikten sonra buyuruyor ki:


(O hâlde insaf etsinler ki, bu alametler, [cahillerin Mehdi zannettikleri kimselerde ve] o ölen adamda var mıdır, yok mudur?) [Mektubat c. 2. m.67]


Yine İmam-ı Rabbanî hazretleri buyuruyor ki:


(Hz. Mehdi hükumet sürdüğü zaman, dini yayarken ve sünneti diriltirken, bid'at işlemeye alışmış olan Medinedeki âlim, bid'atı güzel sandığı ve ibâdet olarak yaptığı için Hz. Mehdinin emirlerine şaşarak "Bu adam bizim dinimizi yok etti" diyecektir. Hz. Mehdi bu âlimi öldürecektir.) [C.1, m.255]

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...