4/30/2010

Hz. İsa ölmedi

Hz. İsa ölmedi
Sual: Hz. İsa öldürüldü mü yoksa göğe mi kaldırıldı? Göğe kaldırıldıysa tekrar yere inecek midir?


CEVAP
İsa aleyhisselam öldürülmedi, göğe kaldırıldı. Allahü teâlâ, Nuh aleyhisselamı tufandan, İbrahim aleyhisselamı ateşten kurtardığı gibi, İsa aleyhisselamı da, yahudilerin elinden kurtarmış, Hz. İsaya ihanet ederek bulunduğu yeri haber veren, yahudi casusu bir münafık, Hz. İsaya benzeterek onu öldürtmüştür. Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:


(Yahudiler, İsa aleyhisselamı öldürmek için, tuzak kurdular; Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah, tuzak kuranların, hilekarlığa
karşı ceza verenlerin, en güçlüsü, en hayırlısıdır.) [Al-i İmran 54]


(Allah buyurmuştu ki: Ey İsa, seni nezdime yükselteceğim) [A-i İmran 55]


(Allahın resulü Meryem oğlu İsayı öldürdük dedikleri için yahudileri lânetledik. Onlar İsayı öldürmediler, asmadılar da. Öldürülen, kendilerine İsa gibi gösterildi.) [Nisa 157]


(Doğrusu Allah onu [İsa aleyhisselamı] kendi nezdine kaldırmıştır.) [Nisa 158]


(Elbette o [İsa aleyhisselamın Kıyamete yakın gökten inmesi], Kıyametin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyin.) [Zuhruf 61]


Hz. İsa Gökten İnecek


İsa aleyhisselamın gökten ineceğini bildiren hadis-i şeriflerden birkaçı şöyle:


(Deccal, çıktıktan [bir müddet] sonra, Allah, İsayı gönderecek, İsa aleyhisselam, Deccalı öldürecek, bundan sonra iki kişi arasında düşmanlık olmayacaktır.) [Müslim]


(İsa, gökten inince, İslâm için savaşacak, müslümanlardan başkası helak olacak, Deccal da helak olacaktır. Her yerde sükun, emniyet meydana gelecek. Öyle ki aslanla deve, kaplanla inek, kurtla kuzu serbestçe dolaşacak, çocuklar yılanlarla oynıyacaktır.) [Ebu Dâvud]


(İsa gelince, kin ve nefret ortadan kalkacaktır.) [Müslim]


(İsa, evlatlarımdan Mehdinin arkasında namaz kılacaktır.) [İ.Hacer-i Mekki]


(İsa, Deccalı öldürdükten sonra iki kişi arasında düşmanlık kalmaz.) [Müslim]


(İsa, inince, evlenecek, bir oğlu olacak, kırk yıl kadar yaşayıp ölecek ve benim yanıma defnedilecektir.) [Tirmizî]


(Yemin ederim ki, Meryem oğlu İsa, adil bir hakem olarak gökten inince, haçı kırar, domuzu öldürür, İslâmdan başkasını redderk, mal o kadar çok olur ki, kimse dönüp de bakmaz.) [Buharî] [Hadis-i şerifte geçen "Domuzu öldürür" demek "Domuz eti yemeyi yasaklar" demektir. Haçı kırar, yani Hıristiyanlığı kaldırır. Başka bir hadis-i şerifte (Mizmarları kırar) buyuruldu. Yani her çeşit çalgıyı yasak eder.]

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...