4/30/2010

Cehennemin bulunduğu yer

Cehennemin bulunduğu yer
Sual: Cehennem şimdi mevcut mudur, yoksa kıyamet koptuktan sonra mı yaratılacaktır? Şimdi mevcutsa nerededir? Kâfirler hep aynı yerde mi azab görecektir?


CEVAP
Bazı kimseler; şimdi cehennemin olmadığını, kıyamet günü yaratılacağını sanıyorlar. Halbuki cennet ve cehennem şimdi mevcuttur. Bazı kimseler de sadece bir cehennemin bulunduğunu, herkesin orada azap göreceğini söylüyorlar. Halbuki cehennem yedi tabakadır, kafirler durumuna göre tabakaların birinde azap görecektir.


Feraid-ül fevaid kitabında buyuruluyor ki:


Cehennem yedi tabakadır. Birbirinin altındadırlar. Her tabakanın ateşi, üstündekinden daha şiddetlidir. Günahı affedilmemiş olan müminler; birinci tabakada günahları miktarı yanıp, sonra cehennemden çıkarılarak cennete götürüleceklerdir.


Diğer altı tabakada çeşitli kâfirler sonsuz yanacaklardır. Azabı en şiddetli olan yedinci tabakasında münafıklar yanacaktır. Bunlar, dilleri ile İslâmiyeti, övüp, kalbleri ile inanmayan, ikiyüzlü kâfirlerdir. Kâfirlerin bedenleri yanıp kül olunca, tekrar yaratılarak tekrar yanacaklar, sonsuz olarak böyle azap göreceklerdir.


Cennet ve cehennem şimdi mevcuttur. Bazı âlimlere göre, cehennemin nerede olduğu kesin bilinmemektedir. Bazılarına göre, yedi kat yerin altındadır. Arz küresi, güneş ve bütün yıldızlar birinci sema [gök] içinde olduklarına göre, yeryüzünün neresinde olursak olalım, yedi kat yerin altında sema vardır. Cehennemin yedi kat semadan birisinde bulunduğu anlaşılmaktadır. [İslâm Ahlâkı]

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...