4/30/2010

Soğuk cehennem de vardır

Soğuk cehennem de vardır
Bazı kimseler de, ateşten yaratılan şeytanın, cehennemde azap göreceğini kabul etmiyorlar. Hâşâ Alllahı, şeytana azap vermekten aciz olduğunu sanıyorlar. Kitaplarda bildiriliyor ki:


Cehennemin bir bölümüne Zemherir denir. Yani soğuk cehennemdir. Soğukluğu pek şiddetlidir. Bir an dayanılmaz. İmansızlara bir soğuk, bir sıcak, sonra soğuk, sonra sıcak cehenneme atılarak şiddetli azap yapılacaktır. (Feraid-ül fevaid)Cehennemde soğuk Zemherir azaplarının bulunduğu, İmam-ı Gazalî hazretlerinin Kimya-i Saadet ve başka kitaplarında da bildirilmektedir. İlk insan topraktan yaratıldı. Diğer insanların bedenleri toprak maddelerinden meydana geldi. Fakat insan, et ve kemiktir, toprak değildir. Cin de böyledir. Ateş ve havadan meydana gelmişse de, ateş ve hava değildir. Şeytan da ateş ve havadan yaratılmışsa da ateş ve hava değildir. (Akâm-il-Mercân)


Allahü teâlânın kudreti sonsuzdur. Âciz değildir. Şeytana soğuk cehennemde de, sıcak cehennemde de azap eder. Demir testere demiri kestiği gibi, ateş de ateşi yakar. Allahü teâlâ için hiçbir güçlük yoktur. Cehennem ateşi o kadar şiddetlidir ki, dünyaya bir kıvılcım gelse, her şeyi yakıp kül eder.


Bugün fen ilmine vâkıf olanlar, cisimlerin elementlerden meydana geldiğini bilir. Mesela, yanıcı hidrojen gazı ile yakıcı oksijen gazının terkibiyle su meydana gelmektedir. Su ise, kendini meydana getiren oksijen ve hidrojene hiç benzememektedir. İnsan topraktan, cin ve şeytan da ateş ve havadan yaratıldığı hâlde, yaratılış maddelerine benzemez.


Kısacası Allahü teâlâ, zâlimlerin cezasını vermekten âciz değildir. Soğukla cezalandırdığı gibi, ateşle veya başka bir şeyle de cezalandırır. Cehennemde azap sadece ateşle değildir. Çeşitli azap şekilleri vardır.

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...