4/30/2010

Cinler Cennete Girecek mi?

Cinniler Cennete Girecek mi?
Sual: Cinleri inkâr eden kâfir olur mu? Cinler de Cennete girecek midir?


CEVAP
Cinler, çeşitli şekillere girebilecek kabiliyettedir. Müslümanları ve kâfirleri vardır. Dîne uymakla mükelleftirler. Varlıkları, Kur’ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîflerle sâbittir. İnkâr eden kâfir olur. Kur’ân-ı kerîmde buyuruluyor ki:


(Ben cinleri ve insanları, ancak bana ibâdet etsinler diye yarattım.) [Zâriyât 56](Cehennemi insan ve cinlerle dolduracağım.) [Hûd 119, Secde 13]


(Hani, cinnîlerden bir grubu, Kur’ân-ı kerîmi dinlemek üzere sana sevketmiştik.) [Ahkâf 29]


İbni Mes’ûd hazretleri bildiriyor:


“Bir gece Resûlullah, bizimle beraberken aramızdan kayboldu. Her yeri aradık, bulamadık. O geceyi endîşe içinde geçirdik. Sabah olunca, Hirâ tarafından gelirken gördük. “Yâ Resûlallah, sizi aradık” dedik. (Bana cinlerden bir da’vetçi geldi. Onunla beraber gittim. Onlara Kur’ân-ı kerîm okudum) buyurdu.” (Tefsîr-i Kurtubî)


Bir hadîs-i şerîfte de, (Ezân okurken sesini yükselt! Çünkü, ezân okuyanın sesini işiten bütün insan ve cinler, Kıyâmette ona şâhitlik ederler) buyuruldu. (Buhârî)


Cinlerin kâfirleri, bütün âlimlere göre, Cehenneme gidecektir. Mü’min cinler hakkında ise, değişik kaviller vardır:


1- İnsanlar gibi muamele görecektir.


2- Cehenneme girmiyecek, fakat toprak olacaktır.


3- Cennetin “Rabad” denilen yerindedir. Dünyadakinin tersine; insanlar onları gördüğü hâlde, onlar insanları göremiyecektir.


Cinler def’alarca Peygamber efendimizin huzûru şerîflerine gelip kendisini dinlemişlerdir. Resûlullah onlara, (Rahmân) sûresini tebliğ niyetiyle okumuştur. (Ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi ni’metini inkâr edebilirsiniz) ifâdesi bulunan âyet-i kerîmeden sonra, (Rabbimizin hiçbir ni’metini inkâr etmeyiz, ey Rabbimiz sana hamdolsun) demişlerdi. Bu sûre, onların da dînî emîr ve yasaklarla mükellef olduğuna delâlet eder. Çünkü bu sûre, “Sekaleyn”e [insan ve cinne] hitap etmektedir. Kur’ân-ı kerîm âyetleri ve hadîs-i şerîfler; onların da, mükâfât ve cezâ için haşr edileceklerine delâlet etmekte, mü’minlerinin Cennete, kâfirlerinin de Cehenneme gidecekleri anlaşılmaktadır.


İmâm-ı Buhârî buyuruyor ki: Cin sûresinin (Hakîkaten biz, hidâyet rehberi olan Kur’ân-ı kerîmi dinleyince, O’na îmân ettik. Rabbine îmân eden, bahs’tan ve rehak’tan korkmaz) meâlindeki 13. âyet-i kerîmesindeki “bahs”, mükâfâtın eksik verilmesi; “rehak” da hak etmediği cezâyı görmek, demektir. Bu âyet-i kerîme, onların iyiliklerine karşılık mükâfâtlarının eksiksiz verileceğine ve günâhlarına karşı fazladan cezâ görmeyeceklerine delâlet eder. (Avn-ül-mürîd)

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...