6/27/2010

Televizyon seyretmek

Televizyon seyretmek

Suâl: Ba'zı kadınlar, "Televizyon Batıdan geldiği için seyretmek günâhtır. Televizyonda dinin emîrleri de bildirilse, hattâ Cennet bile gösterilse bakmak harâmdır." diyorlar. TV izlemek günâh mıdır?

Cevap: Batıdan geldiği için televizyona zararlı demek doğru olmaz. Bugün tıpta, sanayide ve diğer alanlarda kullandığımız makinaların çoğu Avrupa'dan gelmiştir. Hadîs-i şerîfle de bildirildiğine göre, dînimizde fen, mü'minin kaybedilmiş malıdır, nerede bulursa alması lâzımdır. Televizyon çok iyi bir haber ve eğitim vâsıtasıdır.

Televizyon, bir bıçak gibidir, iyi bir silâh
tır. Bıçakla faydalı çok işler yapılır. Bu faydalı âlet, düşmanın eline geçerse, gözümüzü oyar, gırtlağımızı kesebilir. Düşman, bıçağı, böyle kötü bir işte kullandığı için "Bıçak kötü âlettir" denemez. Bıçağı kötü işte kullanan kimse kötülenir. Modern silâhların müdâfaada büyük rolü olur. Bu silâhlar anarşistlerin veya başka düşmanların eline geçerse, çeşitli katliamlara girişebilirler. İştetv'ler de böyledir. İyi kimselerin elinde bulunursa, insanlığa büyük hizmetleri olur. Kötülerin elinde olursa insanlığa büyük zararları olur.

Gösterilen filmin, bir sahnesinde, din ile alay eden birşey olsa, bunu seyreden müslüman da buna gülse, o müslümanın îmânı gider. Ayrıca dine aykırı husûslar, müstehcenlik, iyi birşey gibi gösterilmeye devam edilirse, ister istemez seyircilerin beyni menfi yönde yıkanır. Bu bakımdan güzel yayın yapan televizyonu, seyretmelidir.

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...