6/27/2010

Domuz yağlı gıdâlar

Domuz yağlı gıdâlar

Ba'zı vatandaşlar gibi, gıdâlardaki, bilhassa margarinlerdeki domuz yağı söylentisinden tedirgin olmuş. Kod numaraları yazılı bir E listesi göndermiş. Bu işi ciddi şekilde araştırıp bilgi verilmesini istiyor.

Bu husûsta gerekli araştırmalar yaparak birkaç defa uzun yazı yazdık. Dini hükmünü bildirdik.


Vatandaşları böyle tedirgin edenlerin günâha girdiklerini açıkladık. Ancak o yazılarımızı okumamış olanlar için, bu defa da, bütün margarin imalatçılarının altında imzası bulunan Bitkisel Yağ Sanayiciler Derneği'nin gazetelere verdikleri ilânın özeti şöyle:

(Değerli Halkımıza

Son günlerde kamoyunda margarinlerde domuz yağı veya domuzdan üretilen katkı maddeleri kullanıldığına dâir çıkarılmaya çalışılan tamamen asılsız söylentileri ve "E listesi" ile ilgili iddiaları üzücü bir haksızlık olarak değerlendirmekteyiz. Gıdâ katkı maddelerinin belirtilmesinde T.C. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan ve 7.6.1990 tarih ve 20541 no'lu Resmi Gazete'de yayınlanan "Gıdâ Katkı Maddeleri Yönetmeliği", Avrupa Topluluğu Kodu'nu benimsemiş ve ambalajlara yazılması zorunluluğunu kanunen getirmiştir. Bu sistem çerçevesinde Europe (Avrupa) kelimesinin baş harfi olan "E" ve ilgili gıdâ katkı maddesinin kod numarasının ambalaj üzerine konması zaruridir.

Sağlık Bakanlığı'nın 17.11.1993 tarih ve 13300 numaralı yazısından da açıkça anlaşılacağı üzere, Türkiye'de domuz kaynaklı katkı maddeleri ile domuz yağı içeren mamul gıdâlara üretim izni verilmemiş olup, bahsi geçen E listeli katkı maddelerinin domuz kökenli olması kanunî açıdan da kesinlikle mümkün değildir. Margarinlerimizde domuz yağı veya domuzdan elde edilmiş herhangi bir katkı maddesi yoktur, hiçbir zaman da olmamıştır.

Öte yandan, halkımızın temel dini ve ahlâkî değerlerine olan hassasiyeti sebebiyle ve yanlış bilgilerin doğurabileceği her türlü tereddütü ortadan kaldırmak amacıyla Diyânet İşleri Başkanlığı da konuyu inceleyerek bu tür dedikoduları yaymaktan sakınmak gerektiğini ve bu yağları yemenin dinen bir mahzûru olmadığını açıklamıştır. )

Bu yazıdan da anlaşıldığı gibi, Türkiye'de imâl edilen margarinleri ve diğer gıdâları yiyip içmekte mahzûr yoktur. Zaten içinde necis madde bulunduğu kesin olarak bilinmiyen gıdâları yemenin câiz olduğunu bütün İslâm âlimleri ittifakla bildirmişlerdir. (Hadîka)


Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...