4/30/2010

Kıyamet alametleri

Kıyamet alametleri


Sual: Bin yılından sonra ahir zaman olduğu söyleniyor. Bu ne demektir?


CEVAP
Kıyamet kopacağı zaman, dünya, bugünkü yörüngesinden çıkıp, başka bir yörüngeye girecek, daha sonra dağlar hallaç pamuğu gibi atılacak, taş taş üstünde kalmıyacak, apartmanlar, gökdelenler, saraylar yıkılacaktır. Madden böyle viran olduğu gibi manen de, iman yönünden de viran olacaktır.


Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam, ahir zaman peygamberidir. Yani bin dört yüz seneden beri ahir zamandayız. Hicretin bin yılından sonra birçok küçük alametler belirmiştir. Bazı alametler belli olmuştur. Küçük alametlerden yirmisi şöyle:


1- Emanete riayet kalkar.


2- Kötüler, aşağı kimseler, iş başına geçer, söz sahibi olur.


3- İçki çok içilir.


4- Zekât verilmez.


5- Hanıma uyup, anneye isyan edilir.


6- Erkekler ipek giyer.


7- Zararından korunmak için insanlara müdara edilir.


8- Gençler fâsık olur.


9- Daha önce yaşamış âlimler cahillikle suçlanır.


10- Tefecilik, faiz aşikare olur.


11- Bilgin veya âlim denilenlerde, zerre kadar iman olmaz.


12- İslâma uymak ayıp sayılır.


13- Herkese iyilik eden müslüman ahmak sayılır.


14- İslâma uymak, ateşi elde tutmak gibi zor olur.


15- Mescidlerde, toplantılarda fâsıkların sesi yükselir.


16- Cihad terkedilir.


17- Bid'atler yayılır.


18- Günaha teşvik artar


19- İyiliğe mani olunur.


20- Emr-i bil maruf ve nehy-i anil münker kalkar.


21- Cansızlar da konuşur.


22- Komşuluk kötüleşir.


23- Cimrilik artar.


Bu alametlerin çoğu çıktığına göre ahir zamanda olduğumuz meydandadır.


Ahir zamanda İslâmiyete uymanın, ateşi elde tutmak gibi zor olacağı hadis-i şerifle bildirilmiştir. Müslümanlığa uyanlar hor görülecek, herkese iyilik edenler ahmak sayılacaktır. Peygamber aleyhisselama Kıyametin ne zaman kopacağı suâl edildiği zaman buyurdu ki: (Veled-i zina çoğalır. Mal sahiblerine tazim olunur. Mescidlerde fâsıkların sesi yükselir. Kötülük ehli, iyilik ehline üstün çıkar.)


İbni Ömer hazretleri, bazı alametler zuhur edince dine daha çok sarılmak icabettiğini


bildirmektedir. Bunlardan onu şöyle:


1- Büyükler, küçüklere acımaz, küçükler de büyükleri saymaz.


2- İyilik tavsiye edilmez, kötülük men edilmez.


3- Âlimler ilmi, para karşılığı öğretir.


4- Evlad, ana-babasına kin güder.


5- Kerem sahibleri azalır.


6- Dünya menfaati için din alet edilir.


7- Binalar yükselip heva-i nefse uyulur.


8- Akrabalık münasebetleri zayıflayıp kopar.


9- İltimas, rüşvet ve tefecilik çoğalır.


10- Zengin aziz tutulur.

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...