4/30/2010

Küçük alametler

Küçük alametler
[Kıyametin kopması ile ilgili küçük alametlerle ilgili hadis-i şeriflerden bazılarını bildiriyoruz:]


(Erkekler azalır, kadınlar çoğalır, zina artar.) [Buharî]


(Çalgı her yere yayılır, zaptiye, gammaz ve gıybetçi çoğalır.) [Beyhekî]


(Tehıyyet-ül-mescid namazı kılınmaz olur.) [Taberânî]


(İlim kalkar, cehalet, anarşi ve ölüm çoğalır.) [İbni Mace]


(İşler, ehli olmıyana verilir.) [Buharî]


(Ulema, halkın istediği yönde fetva verip, helala haram, harama helal derler; Kur'anı ticarete, menfaate alet ederler.) [Deylemî]


(Bu dinin başlangıcı gibi, sonu da garip olur!) [Tirmizî]


(Sadıklar yalanlanır, yalancılar kabul görür. Eminler hain, hainler emin sayılır.) [İ.Ahmed]


(Kur'an-ı kerim çalgı aletlerinden okunur. Tecvid ile, güzel okuyanlar dinlenmeyip, musiki ile şarkı gibi okuyanlar dinlenir.) [Tergib-üs-salât]


(İnsanlar, yalnız malın, paranın gelmesini düşünecekler, helalını, haramını düşünmiyeceklerdir.) [R.Nasıhin]


(Sadece tanıdıklara selam verilir. Sıla-i rahm kalkar ve yalancı şahidler ve yazarlar çoğalır.) [Hakim]


(Zengine malı için tazim edilir, fuhuş yayılır, piç çoğalır. Alış-verişte hile yapılır, büyüğe hürmet, küçüğe de merhamet edilmez. Kurtlar, kuzu postuna bürünür. O zamanda en iyi kimse, müdahim olandır.) [Hakim]


{Müdahim, kimseye karışmayıp, kendi işine bakandır}


(Bir camide binden fazla kişi namaz kılacak, fakat, içlerinde bir tane mümin bulunmıyacaktır.) [Deylemî]


(İzinsiz ticaret yapılmaz.) [Müslim]


(“Keşke şu kabirdeki ben olsaydım” denmedikçe kıyamet kopmaz.) [Müslim]


(Kötü iyi, iyi kötü gösterilmedikçe, kıyamet kopmaz.) [Haraiti]


(Deprem, fitne, katillik artmadıkça, kıyamet kopmaz.) [Buharî]


(Lutilik mubah sayılmadıkça kıyamet kopmaz.) [Deylemî]


(Kardeşler farklı dinden olmadıkça kıyamet kopmaz.) [Deylemî]


(Şerliler, kötüler dünyaya hakim olmadıkça kıyamet kopmaz.) [Tirmizî]


(Kur'an-ı kerim kaldırılmadan kıyamet kopmaz.) [Ebu Nuaym]


(Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Yahudilerin gizlendiği taş ve ağaç, “Yahudi arkamda gel öldür” diyecektir.) [Müslim]


(Vahşi hayvanlar, insanlarla konuşmadıkça kıyamet kopmaz.) [Tirmizî]


(Allaha inanan kaldığı müddetçe kıyamet kopmaz.) [Müslim]


(Kıyamet, yalnız kötüler üzerine kopar.) [Buharî]

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...