4/30/2010

Hz. İsanın gökten inmesi

Hz. İsanın gökten inmesi


Bu iki âyette, Hz. İsa’nın öldürülmediği, göğe kaldırıldığı açıkça, tevile fırsat kalmayacak şekilde, bildirilmektedir. Mezhepsizler, bu iki âyeti görmezlikten geliyor ve şu âyetleri de tevil etmeye çalışıyorlar:


(Allah demişti ki: Ey İsa, seni vefat ettireceğim, seni nezdime yükselteceğim, seni inkâr edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar kâfirlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacaktır.) [Al-i İmran 55].


(Elbette onun [İsa’nın kıyamete yakın gökten inmesi], kıyametin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyin.) [Zuhruf 61] [Aşağıda ki yazılarda bu âyetleri Ehl-i
sünnet âlimlerinin nasıl tefsir ettikleri görülecektir.]


En iyi tefsir elbette Resulullah efendimizinkidir. Bu husustaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyledir:


(On alâmet çıkmadan kıyâmet kopmaz. Biri İsa’nın inmesidir.) [Müslim, E. Davud, Tirmizî, İ. Mâce,Nesai, İ.Ahmed,Taberani, İ.Hıbban, İ.Cerir] (Bu 9 muhaddisi inkâr eden mezhepsizlere ne denir)


(İsa, âdil bir hakem olarak aranıza inecek, haçı kıracak,[Hıristiyanlığı kaldıracak] domuzu öldürecek, [domuz etini yasaklayacak] İslâmdan başka şeyi kabul etmiyecektir.)


Ebu Hureyre der ki: "Nisa suresinin, (Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki, ölümünden önce onun [İsa'nın] hak peygamber olduğuna iman etmesin. Kıyamet gününde ise [İsâ] onlar aleyhine şâhitlik edecektir.) [mealindeki 159.] âyetini okuyun.) [Buhari Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Ebi Şeybe]


(İsa, inecek, İslâmiyet yolunda savaşacaktır. Yeryüzünde sükun emniyet meydana gelecektir. O kadar ki aslan deveyle, kaplan inekle ve kurt kuzuyla serbestçe dolaşacak, çocuklar yılanlarla oynayacaktır. İsa kırk yıl, yaşadıktan sonra ölecektir.) [Ebu Dâvud]


(İsa benim yanıma gömülecektir.) [Tirmizî]


(İsa gelince Deccalı öldürür.) [Müslim, İ.Ahmed, Taberani, Ruyani, Ziya el makdisi]


(Bir ümmet ki başında Ben, sonunda İsa gelir. Allah onları hor etmez.) [Hâkim, Ebu Nuaym]


(Ne mutlu İsa indikten sonraki hayata...) [E.Nuaym]


(Ahir zamanda İsa indikten sonraki hayat ne güzeldir. Yağmur yağdırması için gökyüzüne, bitki bitirmesi için yeryüzüne izin verilir. Tohumu düz bir taşa ekersen yeşerir. Bir kişi aslanın yanından geçer aslan ona zarar vermez. Yılana basar da, onu sokmaz. İnsanlar arasında menfaat mücadelesi, karşılıklı haset ve kin olmaz.) [Ebû Said-en-Nakkaş]


Bu kadar hadis-i şerifi inkâr eden mezhepsizlerin dili kurusa yeri vardır.

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...