4/30/2010

Doğumundan ölümüne kadar Hz. İsa kitabının saçmalığı

Nedir milletin bu mezhepsizlerden çektiği
Sual: Elimde (Doğumundan ölümüne kadar Hz. İsa) isimli doktora tezi olarak yazılmış bir kitap var. Kitapta yazar, “Hz. İsa ölmüştür, Mehdi ve Deccal diye bir şey yoktur. Bunlar birer hurafedir” diyor. Kitabı size gönderiyorum. Cevap verir misiniz?
CEVAP
Tam bozuk düzene uygun, bozuk bir kitap. Tam kıyamet alametlerinden biri.
İslam âlimleri, ot veriyormuş gibi atı kandıranlara bile itimat etmezken, bu yazar, piyasada ne kadar kansız, sütü bozuk, mason, mezhepsiz varsa onları şahit olarak göstermiş. Halbuki namaz kılmayanların, açıktan günah işleyenlerin, tesettür düşmanlarının, mezhepsizlerin şahitlikleri kabul edilmez.
Birkaç mezhepsiz, Hz. İsa öldü diye kitap yazmış, bu da, (Bak falanca da İsa öldü diyor) diyerek mezhepsizleri de
lil olarak gösteriyor. Mesela, ibni Teymiye, Ehli sünnetten ayrılarak Zahiriye mezhebine giren felsefeci ibni Hazm, Zeydi Şevkani, ibni Teymiyeci Alusi, mason Abduh, bu masonun çömezlerinden Reşit Rıza, Mahmut Şeltut, Mustafa. Meragi, S.Kutup, mucizeleri inkâr eden M. Hamidullah, süper mezhepsiz Elbani, Mason Ömer Rıza Doğrul, tesettürü inkâr eden Hüseyin Atay, düşük faize cevaz veren Süleyman Ateş ve benzerleri şahit gösterilmiştir.
Bunları okuyunca kıyametin alametlerini bildiren şu hadis-i şerifleri hatırladım:
(Ahir zamanda ilim kalkar, cehalet çoğalır.) [İbni Mace]


(Sadece tanıdıklara selam verilir. Sıla-i rahm kalkar ve yalancı şahidler ve yazarlar çoğalır.) [Hakim]


(Doğru söyleyenler yalanlanır, yalancılar kabul görür.) [İ.Ahmed]


(İşler, ehli olmayana verilir.) [Buharî]


(Bu dinin başlangıcı gibi, sonu da garip olur!) [Tirmizî]


Yazar, “Hz. İsa ölmüştür, Mehdi ve Deccal diye bir şey yoktur. Bunlar birer hurafe ve mitolojidir” diyor.
İslam âlimlerinden hiç mi nakil yok denirse, göz boyamak için bazılarının ismi var ise de, teğet geçiyor, yani falanca âlim ölmedi diyorsa da, diyerek onun sözüne önem verilmiyor. Dört mezhep imamından, İmam-ı Gazali ve imam-ı Rabbaniden hiç nakil yok.


Bu konularda özel kitabı bulunan ibni Haceri Mekki hazretleri de, senet olarak değil, iki yerde tenkit edilerek ismi geçiyor. İbni Hacer-i Mekki hazretlerinin (Alamat-i Mehdi), İmam-ı Süyutî hazretlerinin (El-bürhan) ve İmam-ı Şaranî hazretlerinin (Muhtasar-ı Tezkire-i Kurtubi) kitaplarında iki yüze yakın, Hz. Mehdi’nin alameti bildirilmektedir. Bunları yok sayıp, hurafe demek, ilme ihanettir, kıyamet alametidir. Tefsirlere geçmeden önce, Nisa suresindeki iki âyetin mealine bakalım:


(Allahın resulü Meryem oğlu İsa’yı öldürdük dedikleri için yahudileri, lânetledik. Halbuki onlar İsa’yı öldürmediler, asmadılar da, öldürülen kimse, kedilerine İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilâfa düşenler tam bir kararsızlık içinde; bu konuda zandan başka hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. Bilâkis Allah İsa'yı kendi nezdine kaldırmıştır.) [Nisa 157-158]


Allahü teâlâ, bu âyetlerde Hz. İsa’nın öldürülmediğini kesin olarak bildiriyor. İleride gelecektir, kendi nezdinden maksat, göğe kaldırılmasıdır. Yoksa Allah mekandan münezzehtir, gökte değildir. Gökleri de o yaratmıştır. Yaratılan şey, yaratana mekan olamaz.

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...