6/28/2010

Şans oyunları kumara girer mi?

Şans oyunları kumara girer mi?

Soru: Top yarışı yaptırmak, topu en ileri atana hediye vermek câiz mi, kumar mı? Hangi şans oyunları, hangi yarışlar, kumardır, hangileri kumara girmez? Kur'â çekmek, piyangoya girer mi?

Cevap: Birşeyin kumar olabilmesi için bahse giren iki veya daha fazla kişinin zarar veya kâr etme ihtimalinin bulunması şarttır. Meselâ (Sen kazanırsan ben sana vereceğim, ben kazanırsam sen bana vereceksin.) şeklinde bahse girmek kumar olur. (Sen kazansan da, ben kazansam da ben vereceğim veya sen vereceksin.) şeklinde olursa kumar olmaz. Yahut, birisi, iştirakçilerden para almadan (Hanginiz kazanırsa ona para veya araba vereceğim) dese kumar olmaz. Kazanma olmadan, (Kur'
a çekeceğim. Kim kur'ada çıkarsa ona vereceğim) demek de kumar olmaz.

Mubah olan herhangi birşey ile yarışmak câizdir. Yarışan iki kimseden yalnız birinin, (Beni geçersen, sana şunu vereceğim. Ben geçersem, senden birşey istemem.) demesi veya yarışmaya karışmayan birinin, (İkinizden kazanana şunu vereceğim. Kazanmayan birşey vermiyecek.) demesi câizdir. (Kazana mayan, kazanana şunu verecek.) denirse, kumar olur.

Kumarcılardan herbirinin malının artmak ve azalmak ihtimâli vardır. Eğer, üçüncü bir kimse, ikisinin atlarını geçmesi şübheli olan bir at ile yarışa katılıp, (Sizi geçersem, ikinizden de alırım. Siz beni geçerseniz, size birşey vermem, hanginiz ötekini geçerse, ondan alır.) demesi de câiz olur.

Ba'zı çekilişler

Bir ara Huzur TV, fazla puan alana, kapıyı önce açana, mayını patlatmayana çeşitli hediyeler veriyor. İştirakçilerden hiç para almıyor. İştirak eden herkesten az da olsa para alsa, kumara girer. Bu hususta, mu'teber eserlerden aldığım yazı aşağıdadır:

Herşey ile yarış etmek ve bulmaca çözmek helâldir. Bunları kumar ile yapmak harâmdır.

Koşarak veya at ile ve silâh ile, ok ile hedefe atmak gibi harbde kullanılan şeylerle yapılan yarışlarda, bir taraftan mal şart etmek de câiz olur. Ya'nî iki kişiden yalnız biri, (Sen kazanırsan, ben sana vereceğim. Ben kazanırsam, sen bana vermiyeceksin.) derse veya bir üçüncü kimse, Yarışa katılanlar arasından kazanana ben vereceğim.) derse câiz olur. İki tarafın da mal vermesi şart edilirse, kumar olur. Bir üçüncü kimse de yarışa katılıp, ikisini de geçerse, ikisinden de alması, ikisini de geçemezse, ondan birşey alınmaması şartı ile, ikisinden geride kalanın, geçene mal vermesini şart etmek câiz olur.

Kur'a çekmek câiz ve sünnettir. Mülk sâhiblerinin haklarının miktarlarını değiştirmek veya ortaklardan birinin hakkını yok etmek yahut hakkı olmayana pay vermek için yapılan kur'a, piyango olur, haram olur.

Kumar, yarışlarda olduğu gibi, tavla ile, dama taşları ile, iskambil kâğıtları ile yapılan her oyunda, futbol oyunlarında da olur. Bunların hepsinde ve ilim adamları arasındaki kumarda, sözleri, tahmînleri yanlış çıkanlar, tahmînleri doğru çıkanlara mal, para vermektedir. Kumara katılanların herbirinde, hem almak hem de vermek ihtimâli vardır. Kumar oynatmak, yarışmak demek değil, tahmînde yanılıp yanılmamak demektir.

Kumarla sömürenler

Kumarda, sonu tahmîn edilen işin oyun olması, kazançlı, başarılı olması veya zararlı olması arasında fark yoktur. Canbazın düşüp düşmeyeceğini, geminin batıp batmayacağını tahmîn edenlerin, birbirlerine para vermek için sözleşmeleri de kumar olur. Bunun içindir ki, oyun, yarış yapılmaksızın, kumarcıların isimleri veya para ile aldıkları biletlerin numaraları arasında piyango çekerek, çekilen numara sâhiblerine biletlerden toplanan paraların hepsini veya bir miktarını dağıtmak kumar olur. Çünkü, piyangoya katılanların hepsi kendi numarasının çekileceğini ümit etmektedir. Bu tahmînleri doğru çıkanlar, yanlış çıkanların önceden vermiş oldukları paralardan almaktadır. Aldıkları para ile, önceden bilete verdikleri paranın farkını, tahmînleri yanlış çıkanlardan almış olmaktadır.

Tahmînleri yanlış çıkacaklardan para toplamak güç olacağı için ve bunlar önceden belli olmadıkları için, piyangoya katılanların hepsinden, önceden bilet ücreti ismi altında para toplanmakta, tahmîni doğru çıkanların vermiş oldukları, sonra kendilerine iâde edilmektedir. Önceden toplanan paraların hepsini piyango sâhibi almakta, bundan "aslanpayı"nı kendine ayırıp, geri kalanını tahmînleri doğru çıkanlara vermektedir.

Piyango sâhibi, kumara iştirâk etmese bile, harâma sebep olduğu için, büyük günâh işlemekte ve piyango iştirâk edenleri sömürmektedir. (R. Muhtâr S. Ebediyye, İ. Ahlâkı)


Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...