6/28/2010

Resulullahın faziletleri nelerdir?

Resulullahın faziletleri nelerdir?

Sayısız üstünlüklerinden birkaçını (Mevâhib) ve (Mir'at-i kâinat) gibi kitaplardan alarak bildiriyoruz.]
1- Mahlûklar içinde ilk olarak Muhammed aleyhisselâmın rûhu yarıtıldı.
2- Onun ismi Arş'a ve Cennetlere yazıldı.
3- Hz. Âdem zamanında okunan ezânda, Hz. Muhammedin ismi de söylenirdi.
4- Tevrât, İncîl ve Zebûr'da Muhammed aleyhisselâm müjdelenmiş ve övülmüştür.
5- Doğacağı vakit, büyük alâmetler görüldü.
6- Doğunca, meleklerce sünnet edildi. Bütün putlar da yüzüstü devrildi.
7- Beşikte iken konuşmaya başladı. Hz. İsâ da konuşmuştu.
8- Çocuk iken, açıklarda gezerken, başı hizâsında birbulut gölge yapardı.
9- Her Peygamberin nübüvvet mührü, sağ elinin üstü
nde idi. Muhammed aleyhisselâmın ise, sol kürek üzerinde idi. Hz. Cebrâil, Cennet mührü ile mühürledi.
10- Önünden gördüğü gibi, arkasından da görürdü.
11- Mübârek tükrüğü, acı suları tatlı yaptı. Hastalara şifâ, bebeklere süt gibi gıdâ oldu. 12- Teri gül gibi güzel kokardı.
13- Uzun kimselerin yanında iken, onlardan yüksek görünürdü.
14- Güneş ve Ay ışığında, gölgesi yere düşmezdi.
15- Üstüne sinek ve başka böcek konmazdı.
16- Çamaşırları çok giyse de hiç kirlenmezdi.
17- Taş üstüne basınca, izi kalır, kum üstünde giderken hiç iz bırakmazdı.
18- Büyük mu'cizesinden biri de Mi'râc'dır. Burak ile Mekke'den Kudüs'e, oradan göklere ve Arş'a götürüldü. Kendisine acâib şeyler gösterildi. Bir ânda tekrâr evine getirildi.
19- En çok ilim ona verildi. Kimseden birşey öğrenmemiş iken, Allahü teâlâ ona herşeyi bildirdi. Hz. Âdem'e herşeyin ismi bildirildiği gibi, ona da herşeyin ismi ve ilmi bildirildi. 20- Sözü çok vecizdi. Az kelime ile çok şey anlatırdı. (Ameller niyyetlere göredir.) , (Helâl harâm bellidir.), (Şâhidi da'vâcı gösterir, da'vâlıya da yemîn düşer.), (Kendi için istediğini, din kardeşi için de istemeyen, kâmil mü'min değildir) hadîs-i şerîflerden ilki, ibâdet, 2.si, Muâmelât, 3.sü, adâlet ve siyâset ilminin, 4.sü de, ahlâk ilminin temelidir. 21- Eshâbının hepsi, peygamberlerden başka, bütün insanların en üstünleridir. (Eshâbım, peygamberler hâriç, cin ve insanların hepsinden üstündür.) buyurdu. (Bezzâr) Mescîdinde kılınan bir rek'at namaza, bin rek'at sevâbı yazılır.
22- Nikâhla olan akrabâlığın kıyâmette fâidesi yoktur. Resûlullahın ki bundan müstesnâdır. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: (Allahü teâlâ, bana söz verdi ki, kızlarını aldığım ve kızlarımı verdiğim âileler, Cennette benimle beraberdir.) [Deylemî] (Eshâbımın [hanım tarafından olan akrabâlarımın] Cennetlik olmasını istedim. Rabbim de bu isteğimi kesin olarak kabûl buyurdu.) [Hâkim] (Kız alıp verdiğim kimseler Cehenneme girmez.) [İ. Neccâr, İ. Asâkir, Deylemî] {Şu halde, onun kayınpeder ve kayın birâderlerine ve dâmatlarına dil uzatmaktan sakınmalı.}
23- Onun mübârek ismini taşıyan hakîkî mü'minler Cehenneme girmez.
24- Onu sevmek farzdır. (Allahü teâlâyı seven, beni sever.) buyurdu. Sevmenin alâmeti, dinine uymaktır. Kur'ân-ı kerîmde, (Bana uyanı Allah sever.) demesi emrolundu.
25- Onun Ehl-i beytini sevmek vâcibdir. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: (İslâmın esası, beni ve Ehl-i beytimi sevmektir.) [İ. Asâkir] (Vallahi Ehl-i beytimi sevmeyenin kalbine îman girmez.) [İ. Ahmed] (Ehli beytime, Cehennemlikten başkası buğzetmez.) [İ. Ahmed]
26- Eshâbının hepsini sevmek de vâcibdir. Allahü teâlânın, hepsinden râzı olduğu [Tevbe 100 de], hepsine Cenneti söz verdiği [Hadîd 10'da] bildirildi. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: (Eshâbımı sevmek, beni sevmek, onlara düşmanlık, bana düşmanlıktır.) [Buhârî] (Eshâbım arasında fitne çıkacak, benimle olan sohbetleri hürmetine Allahü teâlâ, onları affedecektir. Bu fitneye karışan Eshâbıma dil uzatan Cehenneme girecektir.) [Müslim] 27- Hadîs-i kudsîde (Sen olmasaydın, hiçbir şeyi yaratmazdım) buyuruldu. [Deylemî]


Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...