6/27/2010

Falcılığın ve büyücülüğün dinimizdeki yeri nedir?

Falcılığın ve büyücülüğün dinimizdeki yeri nedir?

Soru: Kâhinlik, falcılık, büyücülük nedir? Büyü çözmek için ne yapmak gerekir?

Cevap: Kâhinlik, cinden bir arkadaş edinip, olmuş ve olacak şeyleri ona sorup, ondan öğrenmek ve bunları başkalarına bildirmektir. Cin ile tanışan falcılar, (Yıldıznâme)ye bakıp, sorulan herşeye cevap verenler böyledir. Bunlara ve büyücülere gidip, söylediklerine, yaptıklarına inanmak, ba'zan doğru çıksa bile, Allah'tan başkasının herşeyi bildiğine ve her dilediğini yapacağına inanmak olup küfürdür. (Hadîka)

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:


(Uğursuzluğa inanan, kâhinlik yapan, kâhine giden, büyü yapan ve yaptıran ve bunlara inanan bizden değildir, Kur'ân-ı kerîme inanmamış olur.) [Bezzâr]

İbni Ebî Zeyd hazretleri diyor ki:

(Cinci tarikatçıya inanmak, insanı cinden kurtardığına inanarak, ona ücret vermek câiz değildir. Büyü çözene de para vermek câiz değildir.)

Gaybı Cin de Bilmez

(Birgivî Vâsiyetnâmesi)nde (Bir kimse, ben çalınanları, kaybolanları bilirim dese, diyen de, buna inanan da kâfir olur. "Bana cin haber veriyor, onun için biliyorum" derse yine kâfir olur. Çünkü cin de gaybı bilmez. Gaybı yalnız Allah bilir) buyuruluyor. Kâdızâde, burayı şöyle açıklıyor: (Gaybı Allahü teâlânın vahy ve ilhâm ettikleri de bilir. Cin bu iki yoldan öğrendiğini haber verirse, "Bana cin haber verdi" demekte zarar yoktur. Allahü teâlâ vahy yolu ile peygamberlere gaybı bildirdiği gibi, ilhâm yolu ile de evliyâya ve mü'minlere de bildirir.)

İbni Âbidîn hazretleri buyurdu ki:

(Büyü, ilme, fenne uymıyan, gizli sebepler kullanarak, garip işler yapmayı sağlıyan ilimdir. Büyü öğrenmek de, öğretmek de haramdır. Müslümanları zarardan korumak için öğrenmek de haramdır.) [R.Muhtâr]

Hayırlı iş yapmak için de haram işlemek [büyü çözmek için büyü yapmak] câiz değildir. (Hadîka)

İmâm-ı Rabbânî hazretleri buyurdu ki:

(Büyü yapmak, küfre en yakın olan, en kötü haramdır. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Müslüman büyü yapmaz. Allah saklasın, îmânı gittikten sonra büyü te'sir eder.) [C.3, m.41]

İmâm-ı Nevevî hazretleri buyurdu ki:

(Büyü yaparken, küfre sebep olan kelime ve iş olursa, küfürdür. Böyle bir kelime ve iş olmazsa büyük günâhtır.)

Üfürükçülüğün Tehlikesi

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

(Helâke sürükleyen yedi şeyden biri büyüdür.) [Buhârî]

(İpe üfleyip düğüm atan, büyü yapmış olur. Büyü yapan da Allah'a şirk koşmuş olur.) [Nesâî]

(Falcıya, büyücüye, kâhine giderek, onların söylediklerine inanan, Kur'ân-ı kerîme inanmamış olur.) [Taberânî]

(Büyücüye inanan, Cennete giremez.) [İ.Hibbân]

(Gâipten haber vermek maksadı ile yıldız ilmi ile uğraşan, büyücü gibi günâha girer.) [İbni Mâce]

(Falcıya fal baktıran, onun sözüne inanmasa bile, kırk gün namazı kabûl olmaz.) [Müslim]

(Fal bakmak, yazı ve çizgi ile gelecekten haber vermek, puta tapmak gibidir.) [Ebû Dâvüd]

(Karı-kocayı birbirine düşüren Allah'ın la'netine uğrar.) [El-Envâr]

(Ana ile evlâdın, kardeşle kardeşin arasını açana la'net olsun.) [İ.Mâce]

(Kâhinlik yaparak alınan para haramdır.) [Buhârî]

Büyü, insanları hasta eder. Sevgi veya nefrete sebep olur. Yâni cesede ve rûha te'sir eder. Büyü, kadınlara ve çocuklara daha ç ok etki eder. Büyünün te'siri kesin değildir. İlâcın te'siri gibi olup, Allahü teâlâ dilerse te'sirini yaratır. Dilerse te'sirini yaratmaz. Şu halde, (Büyücü büyü ile istediğini şüphesiz yapar, büyü muhakkak te'sir eder) diyen ve inanan kâfir olur. (Allahü teâlâ takdir etmişse, büyü te'sir edebilir) demelidir.


Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...