5/23/2010

Septisizm-şüphecilik

Septisizm [şüphecilik]


Sual: Bir arkadaş, "Sen Allaha körü körüne inanıyorsun. Sen kitaplardan farklı söyliyecek, her şeyden, hatta Allahtan şüpheleneceksin" diyor. Buna nasıl bir cevap vereyim?


CEVAP
Anlamadan inanılacak şeyler olduğu gibi, inceledikten sonra inanılacak şeyler de vardır. Muhammed aleyhisselamın peygamber olarak bildirdiği şeylere akla uygun olduğu, yahut tecrübe ile anlaşıldığı için inanmak iman olmaz. Çünkü bu, Peygamber efendimiz
i değil, aklı tasdik etmek demektir. İman, gayba inanmak demektir. Kur'an-ı kerimin baş tarafında, Allahü teâlâ, salihleri övüyor, (O müttekiler ki, gayba inanırlar, namaz kılarlar ve kendilerine verdiğimiz mallardan [zekât ve her türlü hayır hasenat için] harcarlar) buyuruyor. (Bekara 3)Gayb, his organları ile, tecrübe ve hesabla anlaşılamıyan şeyler demektir. Peygamberlerin bildirmesi ile anlaşılır. Mesela Cennet, Cehennem ve meleklerin varlığı böyledir. Bunlar akıl ile bilinmez.


Aklın rolü nedir?


Aklın belli bir sahası vardır. Bunun dışındakileri ölçmeye, anlamaya gücü yetmez. Çünkü akıl bir kararda kalmaz. Herkesin aklı birbirine uymadığı gibi, selim olmıyan akılların yanıldığı çok görülmüştür. En akıllı sanılan bir kimse bile, mütehassısı olduğu dünya işlerinde hata eder. Nerde kaldı ki, din işlerindeki hikmetleri çözebilsin? Böyle yanılan bir akılla, sonsuz olan ahıret işlerinin hikmeti anlaşılamaz. Ancak Allahın varlığını anlamada aklın ve ilmin rolü çoktur. İmam-ı Gazalî hazretleri buyuruyor ki: (Astronomi ve anatomi bilmeyen, Allahü teâlânın varlığını ve kudretini iyi anlıyamaz.)


Ahırete ait bilgilerde şüphecilik çok yanlıştır. Felsefede, başıboş düşüncede her şeyden şüphe etmeye septisizm, şüpheciye de septik [sceptique] deniyor. Septiklerle düşüp kalkmanızı tavsiye etmeyiz.

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...