5/29/2010

karia suresi

karia suresi dinle-indir


Karia Sûresi, Mekke-i Mükerreme’de 30.sırada nazil olmuştur… 11 ayettir… Adını, ilk üç ayetinde geçen “el-Karia”dan alır… “el-Kariaşiddetle çalan (bela), şiddetle çarpan (darbe), şiddetli çarpması ile ses çıkaran (kıyamet, ölüm) manalarına gelir…
Karia Sûresinde: Kıyamet ve ölüm’ün şiddeti… Ölüm’ün akabinde insanı bekleyen gerçek… Mizanda ağır-hafif gelenler… Haviye… gibi hususlar açıklanıyor…

karia suresinin anlamı

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
1-) El kariatü;
El-Karia (o şiddetle çarpan olay; kıyamet tecellisi, ölümün tahakkuku) !.
2-) Mel kariatü;
Nedir el-Karia?.
3-) Ve ma edrake mel kariah;
El-Karia’yı sana bildiren nedir (el-Karia’nın ne olduğunu sana ne bildirir) ?.
4-) Yevme yekûnün Nasu kelferaşil mebsus;
O Gün insanlar, yayılmış (ateşe atılan) pervaneler gibi olur.
5-) Ve tekûnül cibalü kelıhnil menfuş;
Dağlar didilip dağılmış renkli (boyanmış) yün gibi olur.
6-) Feemma men sekulet mevaziynüh;
(İşte o gün) kimin mizanları/tartıları ağır basarsa (iman nuru, meleki nurlar, hakkani özellikler),
7-) Fe huve fiy ıyşetin radıyeh;
O, razı (olduğu) bir yaşayış içindedir.
8-) Ve emma men haffet mevaziynüh;
Amma kimin de mizanları (o şartlara) hafif kalırsa,
9-) Fe ümmühu haviyeh;
Onun anası, Haviye’ (içine yuvarlanılan derin çukur; en aşağı yaşam hali) dir.
10-) Ve ma edrake ma hiyeh;
Onun ne olduğunu sana bildiren nedir?.
11-) Narun hamiyeh;
(O), kızışmış (yakıcılığı pik noktasına ulaşmış) bir ateş’tir.

karia  suresinin arapçası

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الْقَارِعَةُ {1} مَا الْقَارِعَةُ {2} وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ
{3} يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ {4}
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ {5} فَأَمَّا
مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ {6} فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ
{7} وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ {8} فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ
{9} وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ {10} نَارٌ حَامِيَةٌ {11}karia suresinin tefsiri
101-Karia

1- Gürültü koparacak olan,

2- Nedir o gürültü koparacak olan,

3- O gürültü koparacak olanın ne olduğunu sen nereden bileceksin?

4- O gün insanlar yayılmış pervane gibi olurlar.

5- Dağlar atılmış renkli yün gibi olurlar.

Yüce Allah, sanki bir top güllesi gibi tek bir sözcükle başlıyor. Yüklemi ve sıfatı olmayan, tek başına bir kelime ile "Karia" kelimesi ile başlıyor. Böylece
O'nun hedefi, kelimenin uyandıracağı çağrışımla ve ses tonu ile korkunç ve gürültülü ilhamını kalplere bırakmasıdır.

Ve arkasından dehşeti daha da artıran bir soru getiriyor. "Nedir o gürültü koparacak olan?" Bu daha da dehşet uyandıran ve akla bir yığın sorular getiren
kapalı ve korkunç bir durumdur.

Sonra yüce Allah bu işin sırrının bilinemiyeceğini ifade eden bir soru ile yönelttiği soruya cevap veriyor.

"O gürültü koparacak olanın ne olduğunu sen nereden bileceksin?"

Bu olay insanın havsalasının alamayacağı kadar büyük ve düşüncesinin kavrayamayacağı kadar derindir.

Sonra o olayın gerçek yüzü değil, o gün neler olacağı cevaplandırılıyor. Çünkü olayın içyüzü daha önce de değindiğimiz gibi düşünce ve tahayyüle sığmaz.
"O gün insanlar yayılmış pervaneler gibi olurlar. Dağlar atılmış renkli yün gibi olurlar."

İşte kıyametin ilk sahnesi bu... Kalplerin korkudan sağa sola uçuştuğu, eklemlerin tir tir titrediği sakine... Bunları işiten kimse, bu yeryüzünde sarıldığı
her şeyin sanki çevresinden toz zerrecikleri gibi uçup kaybolduğunu hissediyor. Sonra bütün insanlar için sonuç geliyor:

6- Kimin tartıları ağır gelirse,

7- O hoş bir hayat içinde olur,

8- Kimin tartıları hafif gelirse,

9- Onların yeri, (haviye) çukurdur,

10- Onun ne olduğunu sen nereden bileceksin?

11- O kızgın bir ateştir.

Tartıların ağırlığı ve hafifliği, bize bazı değerlerin Allah'ın` katında önemli olduğunu bazı değerlerin de itibarı olmadığını ifade ediyor. ifadenin genel
olarak verdiği çağrışım budur. -Allah daha iyi bilir-. Yüce Allah'ın bu kelimeleri ile vurgulamak istediği de budur. Bu deyimlerin ne anlama geldikleri
üstüne akli ve sözel tartışmalara girmek, Kur'an'ın verdiği duyguya kaba ve bön olarak yaklaşmak, Kur'an ve islam ile gerçek bir özensizliğin doğurduğu
boş işlerle uğraşmaktır, boşa oyalanmaktır.

Allah'ın ölçüsünde ve O'nun katında geçerli olan değere göre "Kimin tartıları ağır gelirse" ... "O hoş bir hayat içinde olur." Burada yüce Allah'ın "Hoş
hayatın" ayrıntısına girmeden kısaca ifade etmesi, insanın duygusunda hoşnutluk çağrışımı bırakıyor ki hoşnutluk da insan için nimetlerin en sevinçlisi
ve en neşelisidir. Yine Allah'ın ölçüsüne ve O'nun katındaki geçerli olan değere göre, "Kimin tartıları hafif gelirse" ... "Onun yeri (haviye) çukurdur."
Ayet metnindeki (Umm) kelimesi, çocuğun varıp sığındığı kucaktır, anadır. İşte onların da o gün varıp sığınacakları yer "Haviye"dir. ifadede açık bir güzellik
ve özel bir ahenk var. Yine ifadede bir kapalılık var ki bu da daha sonra yapılacak açıklamada hedeflenen etkiyi derinleştirmek için bir ön hazırlıktır.

"Onun ne olduğunu sen nereden bileceksin."

Bu soru, bu konuyu tasavvurun sınırlarının ve kavramanın alanının dışına çıkarmak için Kur'an'ın bilinen korku verme ve bilinmez olduğunu ifade etme sorusudur.

Ve ardından cevap sonu belirleyen haykırış gibi geliyor. "O kızgın bir ateştir." İşte tartısı hafif gelenin anası (sığınağı) budur. Varıp sığınacağı kucak
budur. Ana kucağından insan güvenlik ve rahatlık budur. Ama onlar bu vardıkları kucakta ne bulmaktadırlar? Haviye'yi... Ateşi... Hem de kızgın... Bu son
ayet,katı gerçeği simgeleyen bir ifade sürprizidir.

Herhangi bir yanlışlık gördüğünüz zaman lütfen uyarınız. Şimdiden teşekkürler.

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...