5/03/2010

cinler hakkında sorular ve cevaplar

Sorular


1. „Afarit (ifritler), şeytan, cin çarpması, neden müslümanlarda görülüyorda, Alman veya Japon cin çarpmasından sikayetci degil ?
2. Gözle görmediğimiz beş duyumuzla algılamadigimiz bu varliklar gerçekten varmıdır?

CEVAPLAR
1. „Afarit (ifritler), şeytan, cin çarpması, neden müslümanlarda görülüyorda, Alman veya Japon cin çarpmasından şikayetçi değil“ ?


Cevap olarak ĺbn Kesir, El Kurtu
bi Ettaberi nin Bakara Suresinin ı75. Ayetini tefsirlerine bakılmalı.
ĺbn Hazm (El fasl fil milel vennihal), Akamil Mercan s.107 :
Abdullah babası Ahmed bin Hanbele


„Bir toplulukda cinin insan bedenine giremiyeceğini iddia ediyorlar” dedi, “Dediki, ey oğul, yalan söylüyorlar, işte onlar onun diliyle konuşuyor”.


Elusi Ruhul Meani, Eşekani (Neylil Evtar), ibn Kayyim Elcevziyye (zadul miad) ĺbn Teymiyye (mecmuu Fetavi) nin ne dediklerine de bir bakılmalıdır.


Hadislere gelince, birçok hadis, ĺmam Ahmed, Ebu Davut, Ettabari (deli getiren çocukla ilgili Bçık Allah’ın düşmanı- hadiste) Ata bin Ebi Rebah (saralı siyah kadınla- sabredersen sana cennet var- hadisi).


Hasılı Peygamber cin çarpmasını (mess) inkar etmemiş, bilakis tedavi etmiş, bu ibtila ile karşı karşıya olana dua etmiştir.


ĺbn Teymiyye (risaletul cin) adli eserinde “cinin varlığı kitap, sünnet ve selefin ittifakıyla sabittir, cinin vücuda hululu (girişi) ehli sünnet imamlarınca sabittir” der.


Lazer ışınları, hatta güneş bazen insanlara zarar verir (insanın ihmalinden). Güneş çarpması deriz ve kabul ederiz. Cin çarpmasında şeytan ve emrindeki cinler yakın takiple kişiye aşık olması, kişinin ona önceden eziyet etmiş olması veya büyücü büyüsü hadimin (cin) etki ve eziyet vermesi mümkündür.


Ayrıca Eyyub (as) ile ilgili Sad suresi, 41. Ayete bakılmalıdır.


Yoksa kaynaklara inip araştırmadan, etüd etmeden, terlemeden ahkam kesmek hele müslümanlara hiç yakışmaz diye düşünüyorum.


Yalnız müslümanlara sözü geçerli değildir. Başta belirttiğim gibi Avrupa da her hastahanede papazlar görev yapyor.


Gazali (Allah rahmet etsin) batı Avrupa’nın bu problemlerin hallinde papaz ve psikologlardan hayli yararlandığını belirtiyor.


ĺkinci nokta, hırsız harabe eve değilde, döşeli, meskun, kiymetli eşyaları bol evi tercih eder. Müslümanın imanı, ibadeti her zaman takip ve hücum edilir.


Üçüncü nokta, bazen seanslarıma o inkarcılardan bazılarını alırdım da korkudan koltuğun arkasına kaçtıklarını görürdüm. ĺnkar edenlere duam hidayet, ruhi “check up – çekap” dan geçmeleri de menfaatleri icabıdır.2. Gözle görmediğimiz beş duyumuzla algılamadigiimiz bu varliklar gerçekten varmidir?


Bir şeyi hissedip, beş duyumuzla algılamamak onlarin olmadığına kanıt değildir. Var olma nedeni bizim görüp bilmemizden biri degildir. Dünkü mechuller bugun malum olmamışmıdır? Hal böyle olunca bilmediklerimiz görmediklerimiz bildik ve gördüklerimizden cok fazladır. Biz Madde ve antimaddeyi eserlerin fiilerin sonuçlarından algılarız. Misali elektriği görmeyiz makinedeki düğmeye basmakla çok değişik özellikler gösterir; Isı , Işık hareket kuvvet gibi. Kainatta görmediklerimizi dışarı çıkarırsak bir şey kalmaz. Görünenlerin varlığı görünmeyenlere bağlıdır desek yanlış olmaz. Beyne komuta veren icra ettiren emit salgı bezine giderse salgı salınır, fizyolojik, biokimyasal olaylar devreye girer. Önce bu emri veren kim? Biz bu mükemmel varlığa ruh diyoruz. Siz isterseniz başka isimler verebilirsiniz. Cin de buna benzer. Gözlerimiz onları çıplak esas şekli ile göremez veya görmeye hazırlıklı değildir. Biz kitap ve sünnete sabit olmasından iman eder inanırız.. Sonra onların etkilerine maruz kalmışların (göz, Kulak, akıl organ) da ani değişimleri ispatı olarakda karsimiza cikar.

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...