4/30/2010

Kafirlerin çocukları Cennete girecek midir?

Kâfir çocukları


Sual: Kâfirlerin küçükken ölen çocukları Cennete girecek midir?


CEVAP
Kâfirlerin akıl-baliğ olmadan önce ölen çocuklarının, Cennete girip girmiyeceklerini, İslâm âlimleri yedi şekilde bildirmişlerdir:


1- Bazı âliml
er, bu hususta susmuşlar, hiçbir şey söylememişlerdir.


2- Akıl-baliğ olmadan ölen kâfir çocukları, Cennete girer. Çünkü İslâm fıtratı üzerine doğmuştur, günahsızdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:


(Her doğan çocuk İslâm fıtratı üzere doğar.) [Buharî]


(Cennette İbrahim aleyhisselamın etrafında çocuklar dolaşır. Bunların içinde müşriklerin küçükken ölen çocukları da bulunur.) [Buharî]


3- Kâfir çocukları Cennete girer, fakat müminlere hizmetçi olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Rabbimden, küçükken ölen müşrik çocuklarının Cennette müminlere hizmet etmelerini istedim. Rabbim de kabul etti.) [Hakim-i Tirmizî]


4- Ana-babalarına tabi olur. Ana-babasından biri, Cennete giderse Cennete gider. İkisi de Cehenneme giderse, çocukları da Cehenneme gider. Hz. Aişe validemiz anlatır: Resulullah efendimize dedim ki:


- Müşriklerin küçükken ölen çocuklarının ahiretteki durumu nedir?


- Babalarına tabidirler.


- Hiçbir amel işlemeden nasıl babalarına tabi olur?


- Onların ne amel işliyeceklerini Allah elbette bilir. (Ebu Dâvud)


Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Kız çocuğunu diri diri gömen de, gömülen çocuk da Cehennemdedir.) [Ebu Dâvud]


5- Kâfirlerin çocukları, akıl-baliğ olsaydı, mümin veya kâfir olacaktı. Bu ise ilm-i ilahide bilindiğine göre, büyüyünce ne olacaksa hüküm de ona göredir. Yani kâfir olacaklar Cehenneme, müslüman olacaklar ise Cennete gideceklerdir. Peygamber efendimize, küçük yaşta ölen müşrik çocuklarının durumu suâl edildiğinde buyurdu ki:


(Akıl-baliğ olsalardı, ne amel işliyeceklerini Allah elbette bilir.) [Buharî]


6- Bazı âlimler, "Cennete de, Cehenneme de girmez. Araf denilen bir yerde kalır" demişlerdir. Fakat burası da devamlı değildir. Çünkü Kıyamette Cennet ile Cehennemden başka yer yoktur.


7- Cennete gitmek için imanlı olmak, Cehennemde ebedi kalmak için de imansız olmak şarttır. Kâfirlerin çocukları ne imanlı, ne de imansızdır. Bunlar yok olacaktır.


Dağda, ormanda, mağarada veya çölde yaşayıp da dinden haberi olmıyan kimseler de, imanlı olmadıkları için Cennete girmezler. Allahı, Cenneti, Cehennemi duymadığı ve inkar etmediği için Cehenneme de girmezler. Dirildikten sonra hesaba çekilip, varsa günahları kadar mahşer yerinde azab çekeceklerdir. Herkesin hakkı verildikten sonra, bütün hayvanlar gibi, bunlar da yok edilecekler, bir yerde sonsuz kalmıyacaklardır. (Mektubat-ı Rabbanî, Feraid-ül fevaid, Tac)


Dağda, çölde yaşayıp da Peygamberleri işitmemiş olana "Şahik-ul-cebel" denir. Bunlar mazurdur. Peygamber gelmemiş hükmündedir. Bunların, peygamberlere inanmaları, emrolunmadı. Bunlar için Kur'an-ı kerimin (İsra) suresinin on beşinci ayetinde, (Peygamber göndermeden önce, azab yapmayız) buyuruldu. (İsbat-ün-nübüvve)


İmam-ı Rabbanî hazretleri buyuruyor ki:


(Bazı âlimler, insanların akıl ile Allahü teâlânın varlığını, birliğini bilmelerinin geretiğini bildirdiler. Allahü teâlâ, aklı, hakkı bâtıldan ayırmak için yaratmışsa da, akla hak yol bildirilmedikçe akıl, bunu yalnız başına bulamaz. Peygamberleri duymamış kimse, ahirette kabahati kadar mahşer yerinde azab görecek, herkesin hakkı verildikten sonra, bütün hayvanlar gibi yok edilecektir.) [C.1, m.259]

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...