4/30/2010

Hz. İsadan sonra

Hz. İsadan sonra


Sual: Hz. İsa ile Hz. Muhammed arasında peygamber gelmiş midir?


CEVAP
Hz. Ademden beri birçok peygamber geldiği kitaplarda yazılıdır. Bunlardan bin senede bir gelene
 (Resul) denir. Her asırda en az bir peygamber gelerek, Resullerin bildirdiği dinleri kuvvetlendirmişlerdir. Resullere tabi olan bu peygamberlere (Nebi) denir. Hz. İsadan sonra da nebiler gelmiştir. Mesela Hz. Yahya, İsa aleyhisselamla aynı senede doğmuştur. Hz. İsaya İncil inince, Hz. Yahya da Ona tabi olup İncilin hükümlerini bildirmiştir. Hz. İsadan sonra da nebiler [peygamberler] gelmiştir. Bunlardan üçünün hayatı, gazetemizin yayınlarından Peygamberler Tarihi Ansiklopedisinin 5. cildinde bildirilmiştir. Bunlar, Şemun, Circis ve Halid bin Sinandır. (Aleyhimüsselam)

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...