12/30/2009

İnnâa e'taynâakel kevser suresi

Kevser Suresini indirmek için burayı tıklayın.
kevser suresi


kevser suresi Okunuşu
1.İnnâa e'taynâakel kevser 2.Fesalli li rabbike ven har 3.İnne şâanieke hüvel ebter


kevser suresi Anlamı
1. Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. 2.Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. 3.Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.


Kevser suresi Mekke'de nazil olup 3 ayettir.


Surenin İniş Sebebi:
As İbni Vail hakkında inmiştir. Bu hain, Peygamberimizin (s.a.v.) oğlu İbrahim vefat edince Peygamberimiz (S.A.V.) 'ebter' (soyu kesik ve bereketsiz) diye isimlendirilince Mevla Teala Habibini savunarak asıl bereketlerin tamamının ona Efendimiz (s.a.v)'e verildiğini ve bu iftiracı kafirlerin bereketsiz ve neslinin tükendiğini bildirmiştir. Zira bütün müminlerin işlediği hayırlar aynı şekilde Peygamberlerine de aittir.
kevser suresi Fazileti


Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
“Kim innâ a'taynâ sûresini okursa Cenab-ı Hak ona Cennet nehirlerinden su içirir.”


“Cenab-ı Hak buyurur ki: İzzetime yemin ederim ki seni (Kevser sûresini) kim inanarak ve sevâbını umarak okursa onu affederim.”


Kutbüddin İznikî buyurdu ki:
“Bir kimse yatacağı vakit Kevser sûresini okursa ve; "Yâ Rabbî! Beni sabah namazına uyandır" derse Allahü teâlânın izniyle o kimse sabah namazına uyanır.”


Âlimlerimiz buyurmuştur ki:
“Her kim bu sûresi Cuma gecesi bin defa okur ve bin defa da salevât-ı şerîfe getirir de yatarsa o gece Resûlullah efendimizi rüyâda görür.”


Temîmî diyor ki:
“Her kim Kevser sûresini okumaya devam ederse kalbi yumuşar Rabbine huşû içinde ibâdet eder. Devamlı ibâdet üzere olur.”
KEVSER süresi: Düşmanlardan husümeti önler.
kevser suresi Tefsiri (Fizilal'il Kur'an)


108-Kevser


1-Ey muhammed! Doğrusu biz sana pek çok nimet vermişizdir.


Kevser çokluğun bir çeşididir. Sınırlı olmayan, sonsuzluğu ifade eder. Gerçeği görmek istemeyen bu insanların ileri sürdüğü yaftalamanın tam tersine olarak


biz sana bol ve tükenmez nimetler verdik. Engellenemeyen, sonu gelmeyen nimetler. Bir insan yüce Allah'ın Hz. Peygambere verdiği bu nimetleri araştırdığında


gözünün iliştiği ve düşüncesinin takıldığı her noktada bu nimetlerin izini görecektir.


Bu nimeti peygamberlikte de görecektir. Büyük gerçekle, büyük varlıkla kurduğu söz konusu bağda bu nimeti görecektir. Kendisinden başka varlığın ve gerçekte


kendisinden başka bir şeyin bulunmadığı varlıkla temasa geçişinde görecektir. Allah'ı bulan adam için artık kayıp söz konusu olur mu?


O'na gönderilen Kur'an'da büyük bir nimetti. Kur'an'ın bir suresi dahi bereketinin sonu olmayan bir hazine, bolluğu ve bereketi sonsuz olan bir kaynaktır.


Yüceler aleminde kendisi için dua eden melekler de büyük bir nimettir. Bu melekler yeryüzünde O'na dua edenlere de dua ederler. Öyle ki artık O'nun ismi


hem yerde hem de gökte Allah'ın adıyla birlikte anılır olmuştur.


O'nun asırlar boyunca devam eden sünneti de büyük bir nimettir. Bütün yeryüzünde O'nun izinde giden milyonlarca insanın, milyarlarca dilin milyarlarca dudağın


O'nun adını anması, O'nun hayatına ve anısına kıyamete kadar Hayranlık duyan milyarlarca kalbin varlığı da bir nimettir.


Onun sebebi ve O'nun vasıtasıyla insanlığın onca nesillerine kazandırılan sonsuz hayır da kevserin kapsamındadır. Bu Hayrı kabul edip inananlar da, onu


tanımayanlar da ondan faydalanmışlardır. Herkes bu hayırdan nasibini almıştır.


Bu kevserin pek çok görüntüleri bulunmaktadır. Bunları tek tek saymaya kalkmak, onları da kalıplara sıkıştırmak, azaltmak ve küçültmek türünden bir girişim


olur.


Kısacası o kevseri getirmiştir. Feyzinin sonu bulunmayan, bilgisinin sınırı olmayan, alemlerinin ucu bucağı bulunmayan kevseri. Bu nedenledir ki ayeti,


onu sınırlamadan, çoğalan ve artan, her yeri sayabilecek şekilde bırakmıştır.


Birçok kanallardan gelen bazı rivayetler, kevserin cennette bir nehir olduğunu ve Hz. Peygambere verildiğini ifade etmektedir. Fakat ibni Abbas bu rivayetlere


şöyle karşılık vermiştir: "Bu nehir? Hz. Peygambere verilen sonsuz iyiliğin sadece bir parçasıdır. Yani bu da kevserlerden biridir."


Bu anlatım içinde ve bu şartlarda en uygun yorum da budur.


2- Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.


Düşmanların ve tuzak kuranların tam tersine bol, bereketli, iyilik ve hayır kaynağı pekiştirildikten sonra Hz. Peygamber; şükür nimetine karşılık başta


gelen görevine yöneltilmektedir. Bu da ibadette ve yönelişte sadece kendini Allah'a adamak ve samimi bir şekilde O'na yönelmektir. Namaz da ve kurban kesme


de Allah'a samimiyetle yönelmektir. "Öyle ise Rabbin için namaz kıl ve kurban kes." Kafanı müşriklerin şirkine takma, onların ibadetlerine kapılma. Kurbanlarını


keserken Allah'tan başkasının adını anma.


Hayvanları keserken yalnız Allah'ın adının anılmasına, Allah'tan başkası adına kesilenlerin ve yalnız Allah adının anılmadığı hayvanların etlerinin haram


olduğunun ifade edilmesi, bu dinin hayatın tamamını şirkin etkilerinden ve tortularından arındırılmasına verdiği önemi ifade etmektedir. Sırf düşünce ve


vicdan arındırmakla yetinmediğini göstermektedir. Çünkü bu din bütün ilkeleri, amaçları ile ve bütün uzantılarıyla birlik dinidir. Aynı zamanda bu din


yalın, açık ve saf tevhid dinidir. Bu nedenle her yerde gizli-açık her tür şirki ortadan kaldırmaya çalışır. Vicdana yerleşen, ibadetlerde ortaya çıkan


ve hayatın geleneklerine sızan her çeşidini en ince noktasına varıncaya kadar tesbit eder ve onu sert bir biçimde koparıp atar. Çünkü hayat gizli-açık


yönleri ile bir bütündür. islam da hayatı parçalanmayan bir bütün olarak ele Alır ve şirkin tüm şaibelerinden arındırır onu. Açık, net ve yalın bir biçimde


Allah'a yöneltir. Nitekim bu anlayışı ibadet şekillerinde veya hayatın geleneklerinde kurban kesme meselesinde ve diğer konularda görüyoruz.


3- Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan sana kin tutan kimsedir.


Birinci ayette Hz. Peygamberin soyunun kesik olmadığı bilakis kevsere sahip olduğu belirtilmişti. Bu ayette ise hilekarın hilesi, kendisine çevrilmekte


ve yüce Allah soyu kesik olanın Hz. Muhammed olmadığını, bilakis O'na kin tutanlar ve O'ndan hoşlanmayanlar olduğunu vurgulamaktadır. Gerçekten de yüce


Allah'ın onlar hakkındaki sözü gerçekleşmiştir ve onların adı sanı anılmaz olmuştur. Defterleri dürülmüştür. Bunun yanında Hz. Muhammed'in sürekli adı


anılmış ve yüceltilmiştir. Biz bugün bu yüce sözün doğrulandığını görüyoruz. Bu sözü ilk işitenlerin bilemedikleri daha geniş, daha sevindirici sonuçlarını


seyredebiliyoruz.


Hiç şüphesiz imanın, hakkın ve iyiliğin soyunun kesik olması mümkün değildir. Çünkü onların kökleri derinlerde, dalları alabildiğine yaygındır. Soyu kesik


olan küfür, batıl ve kötülüktür. Ne kadar parlarsa parlasın, ne kadar gelişip azgınlaşırsa azgınlaşsın.


Hiç şüphesiz yüce Allah'ın ölçüleri insanların ölçülerinden başkadır. Ne var ki insanlar aldanıyorlar, gururuna kapılıyorlar. Kendi ölçülerinin işlerin


gerçeğini tayin edeceğini sanıyorlar! Ama önümüzde susturulamayan bu ebedi örnek duruyor. Hz. Muhammed hakkında çirkin sözlerini söyleyen ve böylece kitlelerin


kalplerini karartmak isteyenler ve o zaman Hz. Muhammed'in işini bitirdiklerini ve O'nun yolunu kestiklerini sananlar neredeler? Nerede onlar? Kim anıyor


onları? Ne etkileri olmuştur? Bunlar nerede, herşeyden kendisine verilen kevserin sahibi nerede? Onların kendisine soyu kesik dediği adam nerede, onlar


nerede?!


Allah'a, hakka ve hayr'a çağırının asla soyu kesik olmaz ve bu işleri yapanların da soyları kesik olmaz. Bunlar diri, baki, ezeli ve sonsuz olan Allah'a


bağlı oldukları halde nasıl sonları kesik olabilir ki? Ancak küfürdür, batıldır, kötülüktür soyu kesik olan ve bunlara sahip çıkanlardır. Herhangi bir


zaman diliminde uzun bir zaman yaşayacakları köklerinin derinlerde olduğu sanılsa da asıl köksüzler onlardır.


Şüphesiz yüce Allah doğru söylemiştir, tuzak peşinde koşan düzenbazlar ise yalancılardır...


Herhangi bir yanlışlık gördüğünüz zaman lütfen uyarınız. Şimdiden teşekkürler.
kevser suresi Arapça Yazılışı


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ


إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ {1} فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ {2}


إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ {3}

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...