11/22/2009

namaz nedir

NAMAZ NEDİR

Namaz İslamın 5 Şartlarından biridir.

Namaz, İslam’ın en önemli ibadetlerinden biridir.

Peygamberimiz Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v) namaz için ‘dinin direğidir’ demiştir.

Namaz, Belli vakitlerde hususî hareket ve Kuran'dan ayetler okuyuşlarla yerine getirilen bir ibâdettir.

Namaz, Allah’ın kudretini idrâk eden ve büyüklüğü karşısında hayranlık duyan insanın, bu hürmet ve hayranlığını en münasip söz ve hareketlerle dile getirmesidir. Yahut da aynı hareketleri tekrarlamak suretiyle bu hürmet ve hayranlık duygularını kuvvetlendirmesidir.

Namaz, kulun günde 5 defa Yaradanın huzuruna çıkması, divanında durması demektir. Bu yüce divanda, arada hiçbir vasıta olmadan her türlü dilek ve ihtiyacını, kul, bizzat Allah’a arzeder, O’na sığınır, yalnızca O’ndan yardım diler.

Kur’an okumak başlı başına bir ibâdettir. Namazda bir miktar da Kur’an okunmaktadır.

Mü’minlerin birbirleri ile selâmlaşmaları ayrı bir ibâdettir. Namaz sonunda selâm da vardır.

Namaz içinde yemeyi, içmeyi terk gibi oruca ait yasaklar bulunduğundan, namazda oruc da mevcuttur.

Namazın zekât ve hacc ile de alâkası vardır. Çünkü namaz, vücudun ve ömrün zekâtıdır. Namazda kıbleye dönülmesi ise, hacca bir işârettir.

Namazın farz oluşunu inkâr etmek, mü’mini dinden çıkarır. Ancak farz olduğunu inkâr etmeksizin tembellikten dolayı bu ibâdeti yapmayan kimseler ise, mânevi yönden büyük zarar ve kayıplara uğrarlar.

Allah Teâlâ ergenlik çağına gelen müslüman olan her erkek ve kadına, günde 5 vakit namazı farz kılmış bir ibadettir.
İnsan Namazı Kılar,Namaz İnsan Kılar

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...